Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

benedyyk
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...

May 23 2015

benedyyk
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
benedyyk
- Co pan ro­bi?
- Cze­kam na siebie.
— Emil Cioran
Reposted fromdeviate deviate viapickford pickford

February 02 2015

benedyyk
benedyyk
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viagrungedelirium grungedelirium
benedyyk
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viagrungedelirium grungedelirium

November 25 2014

benedyyk
benedyyk
6446 ea5b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapandusia pandusia

October 23 2014

benedyyk
Pozwól naprawić mi, to co we mnie zepsute
A będę twój kiedy tylko pokonam smutek
— Małpa
benedyyk
"Miała w sobie sporo z kota. Ze jednej strony niezależna, chodziła swoimi drogami i była zadziorna. Potrzebowała zabawy, rozrywki i wrażeń. Emocji, które przyniosą jej ekscytację i poczucie zagrożenia. Potrafiła się w nich zatracić… ale odpowiednio dotknięta, odpowiednio przytrzymana… wychodziła z niej potrzebująca pieszczot kotka. Dzika, ale pragnąca udomowienia."
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viawishyouwerehere wishyouwerehere

October 19 2014

benedyyk
8647 03b1
benedyyk
Jedyne więzienie,
jakie naprawdę cię ogranicza,
istnieje w twoich myślach
— B. Pawlikowska (via smutne—oczy)
benedyyk
benedyyk
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viagrungedelirium grungedelirium
benedyyk
5166 5eba
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium
benedyyk
4692 3d2b
Reposted fromscorpix scorpix viagrungedelirium grungedelirium
benedyyk
6865 e642
Reposted fromtake-care take-care viagrungedelirium grungedelirium
benedyyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl